برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد برای کارآفرینی

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «جوان» به نقل از رادیو اقتصاد، این همایش به منظور افزایش مهارت و توانایی مخاطبان در ایجاد رونق کارآفرینی و نیز تعامل بیشتر با آنان و نیز تقویت روحیه خودباوری و توانمندی فردی و با حضور مخاطبان برنامه برگزار شد. این همایش که مورد استقبال مخاطبان خود قرار گرفت، ایجاد انگیزه بیشتر در کارآفرینی و پویایی طرح های اشتغال را در فضای بسیار صمیمانه فراهم کرد. در ادامه این همایش کارآفرینی، چهارکارگروه آموزشی با موضوع استارت آپ و شیوه های کسب و کار آن، کارآفرینی کشاورزی، دامداری و باغداری، بازاریابی و فروش و جذب مشتری، مدیریت تغییرات و تحولات محیط برگزار شد و مخاطبان با شرکت در کارگاه های مورد علاقه خود به مشاوره چهره به چهره و مستقیم پرداختند.