رونمایی از چهره های شاخص انتخابات دوازدهم :: نشریه خبری پایدار


رونمایی از چهره های شاخص انتخابات دوازدهم

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: جعفر تکبیری چهارمین روز ثبت نام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که با ثبت نام چهره های شاخص در روز گذشته آرایش مبارزات انتخاباتی در اردیبهشت ماه بیش از پیش نمایان شد. این در شرایطی است که وزارت کشور روز گذشته نیز شاهد حضور افرادی بود که بدون داشتن کمترین شرایط خود را داوطلب شرکت در انتخابات کرده بودند افرادی که به نظر می رسید بیشتر برای نشان دادن خود و دیده شدن در رسانه ها به وزارت کشور می آیند. اکنون این اتفاق در حالی افتاد که تا پایان وقت ثبت نام کاندیداها در روز گذشته بیش از 950 نفر که اکثر آنان براساس قانون انتخابات ریاست جمهوری فاقد شرایط حداقلی برای کاندیداتوری در انتخابات بودند نام خود را در وزارت کشور به ثبت رساندند آماری که رکورد ثبت نام در انتخابات را نسبت به دور گذشته تا حد محسوسی جا به جا کرد. این در حالی است که هنوز یک روز نیز تا پایان ثبت نام در انتخابات فرصت باقی مانده است. براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور جوان ترین و مسن ترین داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ترتیب دارای 18 و 88 سال سن هستند و تنها 56 نفر از ثبت نام کنندگان را زنان تشکیل می دهند. اما عمق فاجعه ثبت نام چهره های فاقد صلاحیت در انتخابات که نت